Den absolut viktigaste delen av en golfanläggning är givetvis golfbanan. Detta innebär att banans skötsel måste prioriteras. Dagens ökade konkurrens om golfspelare ställer krav på högre kvalitet på våra golfbanor och gärna en längre spelsäsong. Detta har bidragit till att golfanläggningar känner press på att dels förädla spelytorna under säsongen men även arbeta både före och efter spelsäsongen för att nå högsta kvalitet på golfbanan.

Skötsel

Det kostar en hel del att sköta en golfbana. En 18-hålsbana beräknas kosta mellan 2 till 4 miljoner kroner per år bara i skötselkostnad. Att kostnaden varierar stort beror framförallt på dess geografiska läge. En bana i norra Sverige med en spelsäsong på cirka 20 veckor har lägre skötselkostnad i jämförelse med en bana i södra Sverige med en spelsäsong på runt 40 veckor. Andra faktorer som påverkar kostnaden är banans layout, antal gräsarter, jordmån och dess konstruktion. En golfbana som är värd för stora tävlingar kommer att känna av högre skötselkostnader på grund krav på en hög finish. Däremot kommer givetvis stora tävlingar att generera högre inkomster till klubben. Oavsett vilket är banans skötsel den största utgiftsposten för en klubb och ligger på runt femtio till sextio procent den totala kostnaden.

Kostnadseffektivisering

Det finns en del som klubbar kan göra för att minska kostnaderna. Börja med en genomgång av skötsel samt inköpsrutiner. Hur stor är energiförbrukningen i klubbens lokaler och kan förbrukningen minskas? Kan vattning och gödsling av banan effektiviseras och behovsanpassas? Banans kvalitet behöver inte nödvändigtvis försämras vid minskning av bevattning och gödsling. Gå igenom maskinparken och förbättra maskinvården för ökad livslängd. Satsa på bra och pålitliga transportfordon/arbetstruckar med flak som exempelvis pickups. Riddermark Bil erbjuder ett stort sortiment av begagnade pickups av hög kvalitet till bra pris. När du söker efter en bra och pålitlig pickup som arbetsfordon är Riddermark Bil bästa valet. Samtliga pickups har genomgått noggrann inspektion och du kan exempelvis välja mellan välkända bilmärken såsom Dodge, Chevrolet, Nissan, Ford, Volkswagen, Toyota och Mercedes.

Miljötänk

Precis som allt annat i Sverige går miljöutvecklingen på Sveriges golfbanor framåt. Detta beror delvis på strängare direktiv gällande användning av bekämpningsmedel samt ökad miljötillsyn. Golfbanor är viktiga för svenskt näringsliv eftersom de ger arbete, friskvård samt ökad biologisk mångfald. Att golfbanor idag är miljöbovar är inte sant och är en kvarleva från äldre tider. Idag arbetar golfanläggningar aktivt med att minska både gödning och bekämpningsmedel. Arbetet med ökat miljötänk är ekonomiskt fördelaktigt för golfanläggningar och bidrar till minskade kostnader.

Risk för misskötsel

Baksidan av ökat intresse för golf är att golfbanor riskerar att misskötas. Golf har under senare år blivit en oerhört populär sport. Fler golfspelare betyder ökade inkomster för golfklubbar i form av medlemsavgifter samt greenfee-avgifter. Risken med denna ökning av spelare är att banor inte sköts på rätt sätt för att vara hållbara framöver. Det kommer att bli kännbara konsekvenser när klubbar inte sköter skogen, ruffen samt gångarna mellan hålen utan istället lägger ner all tid på att klippa viktiga spelytor och att kratta bunkrar. Spelare kommer med tiden att reagera negativt på sly i skogen eller tistlar i ruffen. Det gäller med andra ord att hitta en bra balans för att sköta golfbanan på rätt sätt för golfklubbar så att spelare kan njuta av attraktiva och välskötta banor både nu och i framtiden.